Werkplek

Werkplekonderzoek

Werknemers met gezonde werkgewoonten, in een gezonde werkomgeving, goed en veilig ingericht, zijn productief en verzuimen minder.

 

Kennen U en uw medewerkers de risico’s? Wilt u weten welke ergonomische en gedragsmatige maatregelen belangrijk zijn voor uw medewerkers en vindt u dat zij het waard zijn praktische informatie te krijgen om dit ook daadwerkelijk te doen?

MensatWork heeft de tools om klachten te voorkomen of terug te dringen.

 

Aanpak

Ons uitgangspunt is dat Uw medewerker zich bewust wordt van de samenhang tussen eventuele klacht, lichaamshouding, beweeg-patroon enerzijds en gebeurtenis, gedachten, gevoel en gedrag anderzijds. En de omgevingsfactoren die daarbij een rol spelen.

De kracht van MensatWork is dat we medewerkers aanzetten om zelf in beweging te komen. Om zelf iets te veranderen in gedrag of omstandigheden.

Wij coachen in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap als manager van een ieders gezondheid. Soms is er behoefte aan begeleiding en handvatten; het inzicht te vergroten in wat er al goed gaat, hoe het anders of beter kan en dat wat goed gaat te behouden.

Gezondheids management kun je leren!

Werkplekonderzoek 

Werkplekinrichting