RI&E

Risico inventarisatie en evaluatie 

Uitvoering van een RI&E is voor uw organisatie volgens de Arbo-wet verplicht. MensatWork brengt alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn schriftelijk in kaart en evalueert met een inschatting de hoogte van de risico’s.

Met een RI&E rapportage wordt door MensatWork geadviseerd in het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot “shared dicission making” werkgever en werknemers em koersbepaling hoe de risico’s aangepakt gaan worden. Wie gaat met welk risico aan de slag? Wanneer bent u tevreden? Wat levert het op?

 

Aanpak

MensatWork hanteert een no nonsens aanpak; inventarisatie in wat er al goed gaat, hoe het anders of beter kan en dat wat goed gaat te behouden.

Wij geloven dat de nadruk bij een RI&E hoort te liggen op risico’s die daadwerkelijk nadelig zijn voor uw medewerkers.

 

Branchespecifieke onderwerpen RI&E

arbozorg en verzuimbeleid

organisatie werkzaamheden

psycho sociale arbeidsbelasting (PSA)

gevaarlijke stoffen en biologische agentia

\fysieke belasting

werkplekinrichting

klimaat

persoonlijke beschermingsmiddelen

visuele informatie

functie-inhoud en werkdruk

werk- en rusttijden