Werkwijze

Mens at Work staat voor kwaliteit, effectiviteit, persoonlijkheid, integriteit en een no-nonsense mentaliteit. Onze werkwijze is praktisch, inspirerend, interactief en effectief. Deelnemers gaan aan de slag en leren door zelf te ervaren.  Onze trainingen en workshops kunnen zowel incompany (atWork) als op een externe locatie plaatsvinden.

Onze producten zijn zeer geschikt voor congressen, studiedagen en teambuilding, gericht op zowel groepen als op de individuele werknemer.

We werken voor verschillende branches zoals gemeentes, kinderopvang, bouw, industrie, ict, architecten, gezondheidszorg, bibliotheek etc

Aanpak

MensatWork werkt systematisch aan:
  • Bevorderen van de arbeidsgezondheid met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het behalen van de bedrijfsambities
  • Versterken van de vitaliteit, werkvermogen en de employability van alle medewerkers
  • Een positieve gezondheid, naast algemene positieve gezondheid transitie naar arbeidsgezondheid; alle persoonlijke fysieke en mentale gezondheidsaspecten die het functioneren op de werkplek beïnvloeden
  • Vitaal persoonlijk leiderschap; het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen en een leiderschapsstijl die zorgt voor meer energie, motivatie en veerkracht.
  • Het creëren een duurzame organisatie en de manier waarop naar werk wordt gekeken.  

 

Oriëntatie

Als u denkt dat MensatWork mogelijk antwoorden heeft op uw vraagstuk waar het betreft duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheids-management, dan komen wij graag bij u langs voor een vrijblijvend oriëntatie gesprek en kennismaking. Ons gesprek zal zich richten op het inventariseren van de visie en doelen van uw organisatie en hoe wij onze dienstverlening hierop kunnen aansluiten. Ons uitgangspunt is aansluiten bij dat wat er al beschikbaar is en doelstelling gericht werken;

  • Juiste doel;  niet alleen curatie, maar ook amplitie ( versterking) en preventie
  • Juiste doelgroep, niet alleen voor ouderen maar voor iedereen
  • Juiste inhoud: beleidsvelden positieve gezondheid &vitaliteit, verzuim &preventie en ontwikkeling &mobiliteit

 

Pragmatische aanpak          

Na ons oriëntatie gesprek ontvangt u binnen 7 dagen een offerte. Na goedkeuring gaan we direct en concreet aan de slag met preventie, verzuim, vitaliteit en gezondheid en tegelijkertijd wordt een duurzame aanpak gericht op de toekomst vormgegeven. Werken aan de korte en de lange termijn dus.

 

Gefaseerde uitvoering en implementatie

Het gefaseerd integreren van integraal vitaliteit en gezondheidsmanagement zorgt voor bewustwording, draagvlak, uitvoering en verankering van duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf met optimale resultaten voor bedrijf en medewerkers. MensatWork houdt bij de verschillende processtappen de vinger aan de pols. Wij dragen zorg voor terugkoppeling, rapportage en het vieren van successen.

 

Meten is weten   

Wij geloven in meetbare resultaten aansluitend bij de visie en doelen uw organisatie, noodzakelijk om te beoordelen of de gewenste doelen zijn bereikt en wat de investering heeft opgeleverd.