Missie/Visie

Missie

MensatWork analyseert, zoekt oplossingen , adviseert, traint organisaties, preventief en curatief  en biedt interventie op het gebied van Integraal Vitaliteitsbeleid en Gezondheidsmanagement( IVM).

Wij inspireren medewerkers en management door systematisch en doelgericht  te werken aan duurzame inzetbaarheid, werkplezier, betrokkenheid en productiviteit , onderverdeeld in de beleidsvelden  gezondheid &vitaliteit, verzuim &preventie en ontwikkeling &mobiliteit.

 

Visie

Ondanks dat we in de huidige tijd gemiddeld steeds langer leven, kampen we ook steeds langer met chronische ziektes en neemt het netto aantal gezonde levensjaren af. De meeste van deze ‘welvaartsziekten’ worden veroorzaakt door leefstijl, gedrag dat invloed heeft op onze fysieke gezondheid: slaap, lichamelijke activiteit, ontspanning en voeding. Het moge duidelijk zijn dat dit een zeer onwenselijke situatie is, zowel voor de maatschappij als voor organisaties. Dat is de reden dat duurzame inzetbaarheid,(zoals u natuurlijk al bekend) bovenaan de HR agenda mag staan

 
Uitdaging

Aandacht voor fitte werknemers, die lekker in hun vel zitten, in een gezonde werkomgeving en met inzicht in een goede balans tussen werk- en privé omstandigheden. Een uitdaging die wat ons betreft het traditionele arbobeleid ruimschoots passeert.

Motto; samen in beweging naar beter, fit, vitaal en duurzame inzetbaarheid!