Kwaliteit

Kwaliteitsregistratie                                                          
Wij werken met gecertificeerde, HBO geschoolde vitaliteitconsultants en  bedrijfsoefentherapeuten die staan ingeschreven in een kwaliteitsregister.
Iedere 5 jaar volgt een herregistratie. Zo wordt de continuïteit van de kwaliteit gegarandeerd. De bedrijfsoefentherapeuten zijn bevoegd om zelfstandig onderzoek en screening uit te voeren zonder dat tussenkomst van een arts geïndiceerd is.

 

Netwerkaansluiting

MensatWork is aangesloten bij

Landelijk Netwerk Chronische Pijn, FitforWork Nederland zie logo’s

 

Samenwerkingsverbanden

De compacte bedrijfsstructuur van MensatWork zorgt voor een hoge mate van dynamiek en korte communicatielijnen. Voor doelgerichte advisering met een snel en maximaal effect werkt MensatWork waar nodig samen met diverse andere disciplines, zoals ergotherapeuten, arbeidshygiënisten, diëtisten, leeftstijlcoaches, slaapcoaches, psychologen en bedrijfsartsen. Specialistische kennis ligt altijd binnen handbereik.

 

Evidence- based practice/ Best practice

We maken voor onze diensten gebruik van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid en baseren ons hierbij op:

 • Informatie uit het wetenschappelijke domein, meestal in de vorm van collegiaal getoetste artikelen in vakbladen
 • Ervaring en inzicht op het domein van arbeid & gezondheid, ergonomie, klachten en aandoeningen & duurzame inzetbaarheid.
 • Informatie van de medewerker (coping en cognitie).

 

Gedragsbeïnvloeding                                                           
Wij maken gebruik van motiverende gesprekstechnieken en cognitieve gedrags interventie .

 

Intercollegiaal overleg                                                          
Wij hebben geregeld overleg met als doel om onze diensten en resultaten te optimaliseren. We delen onze kennis, inzicht en vaardigheden in fysieke bijeenkomsten en online.

 

Communicatie                                                                          
Wij zijn rechtstreeks, telefonisch of per email, benaderbaar voor alle betrokkenen bij de uitvoering van een dienst.

 

Tevredenheidsonderzoek                                                   
Wij evalueren of onze dienst het gewenste resultaat heeft gehad en of de klant tevreden is met onze werkwijze en benadering.

 • Snel een afspraak
 • Professioneel en gepassioneerd team
 • Een vast aanspreekpunt
 • Gedragsmatige aanpak
 • Duurzaam resultaat
 • Creatieve oplossingen
 • Jarenlange kennis en ervaring
 • Nederlands- en Engelstalig