Verzuimcoördinatie

Bedrijfsoefentherapeutisch-spreekuur

Vragen en advies op het gebied van ergonomie, fysieke belasting en( preventie) werkgerelateerde- pijnklachten, stress en slaapproblematiek. In een vroeg stadium een duidelijk beeld krijgen van de oorzaak van de problematiek, om uitval van de medewerker te voorkomen.

 

MensatWork  kan binnen uw organisatie( at work) een bedrijfsoefentherapeutisch spreekuur organiseren voor medewerkers met dreigende of beginnende klachten of voor medewerkers die al wat langer klachten hebben.

In het kort

Werknemers met lichamelijke klachten kunnen bij een bedrijfsoefentherapeut terecht voor een screening en oefentherapeutisch onderzoek naar deze klachten. Vervolgens kan de bedrijfsoefentherapeut de werknemer adviseren en/of behandelen. Zo kunnen snelle - en gerichte interventies plaatsvinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een netwerk van deskundigen.